Bulle Agrarische Intermediairs: Vraag & Aanbod

Te koop aangeboden:

Veldkavel te Weerdinge. Gelegen omgeving Meerbosweg.

Kadastrale aanduiding:

Gemeente Emmen, sectie S, nummer 13, groot 3.15.50 hectare.


Te koop aangeboden:

Veldkavel te Weerdinge. Gelegen aan de Schapendrift.

Kadastrale aanduiding:

Gemeente Emmen, sectie S, nummer 453, groot 2.25.30 hectare.


Te koop aangeboden:

Een mooie veldkavel in de omgeving van Vriescheloo met een totale oppervlakte van 17 ha 10 a 65 ca. De bodeminformatie is volgens de bodemkaart van Nederland, uitgegeven door de stichting van bodemkartering, het noordelijk perceelsgedeelte is voornamelijk geclassificeerd als kalkarme poldervaaggronden, het zuidelijk perceelsgedeelte is voornamelijk geclassificeerd als moerige podzolgronden met een zavel- of kleidek en een moerige tussenlaag.

 

Kadastrale aanduiding:

Bellingwolde N 1040       14 ha 03 a 83 ca

Bellingwolde N 1038         3 ha 06 a 82 ca

———————-           17 ha 10 a 65 ca

     


Te koop aangeboden:

Een perceel landbouwgrond gelegen aan de Nieuwe Zuideraanleg te Nieuwe Pekela,

Groot 11 ha 89 a 70 ca.

Is verpacht middels een geliberaliseerde pachtovereenkomst, volgens titel 7.5 artikel 397 lid 1 van het BW. Eindigend op 31-12-2022.

Download hier de catalogus van dit perceel.


Te koop aangeboden:

Een perceel landbouwgrond te Nieuwe Pekela

  • Kadastraal bekend gemeente Nieuwe Pekela, sectie H, de nummers 956 en 1131
  • Totale oppervlakte: 5 ha 62 a 80 ca.

Overzichtskaart


Te koop aangeboden:

Percelen Landbouwgrond te Wedderveer, tezamen groot 18.70 ha.

Download hier de catalogus van deze percelen.


VERKOCHT:

Op een mooie plek aan het water de Pekel A, huis met schuren en landbouwgrond te Blijham (nabij Winschoten)

  • Voormalig veebedrijf
  • Huis met aangebouwde schuren
  • Bouwjaar 1952
  • Losstaande schuur
  • Totale oppervlakte grond 2 ha. 28 a. 30 ca.
  • Winschoter Hogebrug 3, 9697 XB Blijham

naamloos


Doorlopend te koop gevraagd.

  • Goed verkavelde boerderijen van 50-120 ha. Geschikt voor melkveehouderijbedrijven. Te koop gevraagd voor cliënt: 25 á 30 hectare goede kleigrond in de omgeving van Woldendorp – Finsterwolde.
  • Percelen landbouwgrond van enige omvang in Groningen en Drenthe, oplevering eind 2020 of begin 2021.