Bulle Agrarisch Intermediair is Rentmeester NVR.

Was een rentmeester in vroeger tijden vooral de beheerder van landbouwbedrijven en landgoederen, tegenwoordig is de rentmeester een breed georienteerd vastgoedadviseur met vaak de vergadertafel als onderdeel van zijn werkterrein.

De rentmeester is een specialist die wordt ingeschakeld bij alle zaken waar (agrarisch) vastgoed in het geding is:

  • Taxaties
  • Aan- en verkoop
  • Planschade
  • Onteigening
  • Erfpacht
  • Beheer
  • Gebieds- en landgoedontwikkeling

De rentmeester is daarmee specialist in grond- en pachtzaken.

De rentmeester is in dit geval een echte bruggenbouwer, die handelt in dienst van zijn opdrachtgever. Maar, zijn inzet voor de belangen van de opdrachtgever combineert hij steevast met een kritische blik, waarbij de beroepsethiek nooit uit het oog wordt verloren. De rentmeester plaatst het doel in een breder kader en doet soms een stap terug om dit doel te bereiken.

De rentmeester schikt zijn zaken bij voorkeur in den minne aan de onderhandelingstafel of zelfs de keukentafel. De rentmeester kan hard stelling nemen, maar streeft als onderhandelaar altijd naar een passende oplossing voor alle partijen.

Heeft u zaken waarbij u de expertise nodig bent van een rentmeester? Neemt u dan eens vrijblijvend contact op!