Maatregelen Covid-19

Coronavirus

We hebben van onze overheid en haar adviseurs (RIVM) ingrijpende maatregelen te horen gekregen, welke de komende tijd nogal impact zullen hebben op ons dagelijks leven en werken.
Door de pandemie is de dagelijkse gang van zaken geheel anders dan voorheen. Hoelang dit nog zal gaan duren is onzeker. Andere zaken die zo belangrijk waren en prioriteit hadden worden naar de achtergrond verschoven.

Met dit bericht wil ik u informeren over de gang van zaken bij Bulle Agrarische Intermediairs.
Wij beseffen ons terdege dat wij werkzaam zijn als dienstverlener in de agrarische sector en een rol spelen in de continuïteit van deze “vitale sector”. Ook in deze moeilijke tijd zullen wij uiteraard onze verantwoordelijkheid blijven nemen. Daarbij moeten wij voldoen aan de ons opgelegde regels van de NVR, NRVT en de VRT. Zo dient de taxateur een clausule op te nemen in zijn taxatierapport, waarin staat dat door buitengewone marktomstandigheden er buitenproportionele onzekerheid ontstaan is m.b.t. de taxatie-uitkomst.

Wij hebben door deze omstandigheid een aantal maatregelen getroffen, deze zijn als volgt:

  • Wij vragen u om niet zonder afspraak ons kantoor te bezoeken.
  • Persoonlijke bezoeken aan klanten/relaties ten behoeve van de dienstverlening worden zo veel als mogelijk vermeden.

Voor het vorenstaande komt in de plaats telefonisch contact, mailcontact en WhatsApp-contact.
Een en ander doen wij voor uw en onze veiligheid/gezondheid. Deze maatregelen blijven van kracht tot onze regering/RIVM aangeeft dat er verruiming komt van de maatregelen zoals gesteld door onze regering.

Wij zijn ons er terdege van bewust dat uw en onze gezondheid boven alles gaat.
Wij hopen dat deze periode van corona zo kort mogelijk duurt en de financiële schade van u en van ons hiervan tot het minimum beperkt mag blijven.